Regulamin zakupów w naszym sklepie dla Klientów z Polski

W celu zakupienia wkładek biotermicznych za pośrednictwem E-SKLEPU należy wypełnić Formularz Zamówienia.

Przed złożeniem zamówienia prosimy zapoznać się z Regulaminem.

Dane osobowe podane w formularzu zamówienia wykorzystywane są wyłącznie w celu dostarczenia towaru (i wystawienia faktury na życzenie Klienta)

W celu zrealizowania zamówienia prosimy o wprowadzenie prawdziwych danych.

1. Koszty przesyłki zamówionego towaru pokrywa Zamawiający.

Cena wkładek jest ceną brutto towaru i nie zawiera kosztów przesyłki. Zamówiony towar wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej.

2. Czas realizacji zamówienia.

Zamówienia złożone wysyłamy do 2 dni roboczych (poniedziałek - piątek)

3. Formy płatności:

a) Za zaliczeniem pocztowym - należność za towar i za koszty przesyłki płacą Państwo pracownikowi Poczty Polskiej.

b) Przedpłata na konto - należność za zamówiony towar płacą Państwo przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na nasze konto bankowe. Numer konta bankowego PLN:

       ING BANK ŚLĄSKI S.A.O/Chrzanów                           

       74 1050 1302 1000 0092 2706 6231

Towar wysyłamy po wpłynięciu należności na konto bankowe. Koszty przesyłki opłacają Państwo przy odbiorze paczki pracownikowi Poczty Polskiej.

4. Koszty przesyłek pocztowych:

Koszty przesyłki pocztowej naliczane są przez Urząd Pocztowy w zależności od wagi i wymiarów zamówionego towaru, zgodnie z obowiązującym Cennikiem Poczty Polskiej.

5. Prawo odstąpienia od umowy:

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827) Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny . Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru ( od dnia odebrania przesyłki)

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą nas Państwo poinformować o decyzji odstąpienia od umowy na piśmie (np. listownie lub pocztą elektroniczną)

Oświadczenie można również złożyć korzystając z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, który należy wypełnić i odesłać:

Wzór Formularza Odstąpienia Od Umowy

Adresat : Zakład Produkcyjno Handlowy „PIOKAL” 32-500 Chrzanów ul.   Żurawiec 2 e-mail: piokal@piokal.pl tel. 32/6237353

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy.............................................

Data zawarcia umowy*/odbioru*............................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów).......................................

Numer telefonu kontaktowego...........................................

Adres konsumenta(-ów)............................................

Data.........Podpis konsumenta(-ów)............................

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

* Niepotrzebne skreślić.

Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwracamy klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę towaru i koszty wysyłki towaru do odbiorcy. Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument. Koszty odesłania towaru do naszej firmy ponosi Klient.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wymienionych w art.38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827) między innymi pkt.5: ..

W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. Reklamacje.

W przypadku reklamacji zakupionego towaru prosimy Klientów będących Konsumentami o przesłanie wadliwego towaru wraz z podaniem żądania na adres naszego zakładu:

Zakład Produkcyjno Handlowy "PIOKAL"

ul. Żurawiec 2, 32-500 Chrzanów

Reklamacje staramy się rozpatrywać niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później niż w terminie do 14 dni. O sposobie rozpatrzenia Reklamacji informujemy Klienta. W przypadku uwzględnienia reklamacji towar wadliwy wymieniamy na towar wolny od wad. Towarem wadliwym jest towar, który posiada wady fizyczne.Nie przyjmujemy zwrotów reklamacyjnych za zaliczeniem pocztowym.

7. Klauzula prywatności:

Złożenie zamówienia za pośrednictwem e-sklepu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu wyłącznie dla celów realizacji zamówienia złożonego w naszej firmie:

ZPH "PIOKAL" ul. Żurawiec 2, 32-500 Chrzanów.